Excmo. Sr. D. Pedro Arahuetes García Alcalde de Segovia

Excmo. Sr. D. Pedro Arahuetes García Alcalde de Segovia